SWANSEAPublic Notice Board

<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 
 • 23 Mar 2018 7:30 PM | Anonymous member (Administrator)
 • 25 Dec 2017 12:00 PM | Anonymous member (Administrator)


 • 13 Dec 2017 3:45 PM | Anonymous member (Administrator)

 • 30 Nov 2017 7:00 PM | Anonymous member (Administrator)


 • 30 Nov 2017 5:35 PM | Anonymous member (Administrator)

  Time to shed those unwanted tools

  Before you shut the garden shed for the winter, can you have a root around for spare tools?

  The National Botanic Garden of Wales is now a collection point for the charity Tools For Self Reliance, which helps rural communities in Africa.

  TFSR Cymru are based in Crickhowell and have 65 active volunteers who meet in their fully-equipped workshops to clean and repair donated devices.  In the past eight years, they have sent more than 100 tonnes of tools to various countries in Africa.

  So, bring your spare, unwanted and damaged (but not beyond repair!) tools to the Garden and we will pass them on to TFSR Cymru.

  They are particularly interested in items that will be of use to carpenters, blacksmiths and plumbers. They will also accept gardening implements which they refurbish in their workshops and re-sell all over Wales, using the funds to pay freight costs.

  Bring your donations to the Botanic Garden, any day, between 10am and 4pm until Thursday November 30.

  For more information about how to donate and what to give, please contact Jane Down on 01558 667118 or jane.down@gardenofwales.org.uk

  To find out more about the Tools For Self Reliance charity, visit www.tfsrcymru.org.uk

    

  Amser i gael gwared ag offer diangen

  Cyn i chi gau sied yr ardd am y gaeaf, a allwch chi chwilio o gwmpas am offer sbâr?

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru nawr yn fan casglu ar gyfer yr elusen Tools for Self-Reliance, sy’n helpu cymunedau gwledig yn Affrica.

  Mae TFSR Cymru wedi’i seilio yng Ngrug Hywel ac mae ganddynt 65 o wirfoddolwyr gweithgar sy’n cyfarfod yn eu gweithdai llawn offer i lanhau a thrwsio dyfeisiau a roddir.  Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, maent wedi anfon mwy na 100 tunnell o offer i wahanol wledydd yn Affrica.

  Felly, dewch â’ch offer sbâr, diangen ac wedi torri (ond nid y tu hwnt i atgyweirio!) i’r Ardd a byddwn yn eu trosglwyddo i TFSR Cymru.

  Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn eitemau a fydd o ddefnydd i seiri, gof a phlymwyr.  Byddant hefyd yn derbyn offer garddio y maent yn eu hadnewyddu yn eu gweithdai ac yn eu hailwerthu ledled Cymru, gan ddefnyddio’r arian i dalu costau cludo nwyddau.

  Dewch â’ch rhoddion i’r Ardd Fotaneg, ar unrhyw ddydd, rhwng 10yb a 4yp tan Ddydd Iau Tachwedd 30.

  Am fwy o wybodaeth ar sut a beth i’w rhoi, cysylltwch â Jane Down os gwelwch yn dda ar 01558 667118 neu jane.down@gardenofwales.org.uk

  I ddarganfod mwy am yr elusen Tools For Self-Reliance, ewch i www.tfsrcymru.org.uk

 • 29 Nov 2017 7:00 PM | Anonymous member (Administrator)
  Following our Winter Concert on Friday 24th November,
  we welcome again the Royal Welsh College of Music GUITAR ENSEMBLE 
  on Wednesday 29th November.

  Those of you who have seen them in previous years will know something of
  what to expect - a real treat awaits those who have not yet seen them. 
  Tickets will be £5.00 at the door.
  For full details - please follow the link above to our web site.
  A poster for this concert is also attached to this email.  Please note that both at our Winter Concert on 24th November
  AND at this concert on 29th November - TICKETS WILL BE
  ON SALE at £10 each for the following TWO recitals in
  the earlier part of 2018 ....
<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 
Powered by Wild Apricot Membership Software